Keerklep controle door BioLab

26 september 2018

Posted in Bedrijven en Bedrijfsleven

Alle apparaten die zijn aangesloten op een waterleidinginstallatie, waaronder ook huishoudelijke apparaten, behoren een keerklep te hebben. In Nederland is het verplicht dat ieder jaar een keerklep controle wordt uitgevoerd door een deskundige organisatie. BioLab voert dit soort keerklep controles uit. Maar wat houdt dit precies in?

Waarom een keerklep controle nodig is

Keerkleppen zijn ervoor om te voorkomen dat vuil water terug stroomt in de drinkwaterleiding. Om die reden heeft de Nederlandse overheid deze verplichte keerklepcontrole ingesteld. Bij de controle worden de keerkleppen onderzocht en alle waterleidinginstallaties nagekeken. Het vieze water kan namelijk kalkaanslag, lekkage en besmetting van legionella veroorzaken. Het is dus erg belangrijk dat keerklep controle regelmatig wordt uitgevoerd. Vooral daar waar het water de temperatuur van 25 graden Celsius overstijgt en bacteriën, zoals de legionellabacterie, de kans krijgt om goed te gedijen. BioLab is onder andere gespecialiseerd in het uitvoeren van keerklep controles. Daarbij gaat BioLab als volgt te werk:

  • Controle of het juiste type keerklep is gebruikt
  • Is de keerklep goed geïnstalleerd
  • Is de drukvastheid nog in orde
  • Wordt er geen water doorgelaten, bijvoorbeeld door kleine scheurtjes in de keerklep

BioLab gaat zorgvuldig en vakkundig te werk om een schone drinkwaterinstallatie te garanderen. Er wordt gewerkt met gecertificeerde medewerkers die precies weten waar ze naar moeten kijken en hoe een veilige of onveilige situatie beoordeeld moet worden. Dit is nauwkeurig werk, waarbij gebruik gemaakt wordt van speciale apparatuur om defecten snel en goed op te sporen en te kijken of er geen kleine scheurtjes en andere problemen aanwezig zijn. Na elke controle wordt een gedetailleerd rapport opgesteld met een overzicht van alle resultaten. BioLab Research & Solutions is een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, gespecialiseerd in onderzoek bij bedrijven en instellingen naar gezondheidsbedreigende situaties. Zo heeft BioLab een werkwijze kunnen ontwikkelen waarbij snel, eenvoudig en vakkundig te werk wordt gegaan en waarbij wordt voldaan aan de wettelijke eisen die, in dit geval bij keerklep controle, zijn gesteld door de overheid.

Hoe u BioLab inschakelt

Is er al een tijd geen keerklep controle uitgevoerd, of weet u niet of er ooit wel een keerklep controle is uitgevoerd, neem dan contact op met BioLab. Via de website biolab.nl kunt u eenvoudig meer informatie verkrijgen over de controle van keerkleppen en over de andere diensten van BioLab. Veel voorkomende klanten, zoals organisaties uit het bedrijfsleven, maar ook overheidsinstellingen, zorginstellingen en vastgoedbeheerders zijn u al voorgegaan in het werken met BioLap voor onder andere een keerklep controle. Andere diensten naast deze controle en controle op de waterkwaliteit zijn:

  • Luchtkwaliteit met onder andere ventilatiereiniging, CO2 of fijnstofmeetingen
  • Asbestinventarisatie, -onderzoek en -verwijdering
  • C-Lean, waarbij BioLab pakketten heeft voor zorg, vastgoed en overheid

Een zeer gespecialiseerde organisatie dus die altijd vakkundig te werk gaat en met u mee denkt over uw situatie. Uw pand wordt niet alleen gebruikt door uzelf en uw medewerkers. Het is dus van groot belang dat zowel water als lucht, twee van de belangrijkste primaire behoeften, veilig zijn. Het team van specialisten dat BioLab in dienst heeft, zet zich sterk in voor hoge service, uitmuntende kwaliteit, transparantie in werk en rapportages, betrokkenheid door met u mee te denken en zij werken bovendien maatschappelijk verantwoord. BioLab heeft daarnaast een RVA L557 accreditatie voor het nemen van legionellamonsters, een BRL6010 certificering voor het opstellen van risicoanalyses en beheersplannen om legionella te bestrijden en een Kiwa VCA* certificering voor veiligheid, gezondheid en milieu. Daarnaast wordt kwaliteitsmanagement bedreven volgens ISO9001, waarvoor BioLab eveneens is gecertificeerd. Kortom, BioLab is dé partij om in te schakelen wanneer u de omgevingsfactoren in uw pand naar een hoger niveau wilt brengen. Een keerklep controle is daarvan slechts het begin.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn