Clp

20 november 2018

Posted in Bedrijven en Bedrijfsleven

ClpHet verpakken van gevaarlijke stoffen en mengsels moet voldoen aan de clp verordening. Dit is een classificatie die opgesteld is om de veiligheid van stoffen te waarborgen wanneer deze vervoerd worden. Het is een richtlijn waarin staat vermeld wat er in de verpakking zit. Door dit vast te leggen weet iedereen hoe stoffen en mengsels in te pakken en kunnen hier ook geen misverstanden onder verstaan. Op deze manier is een handeling wat verantwoord moet gebeuren gestandaardiseerd. De clp verordening is gebaseerd op de EU-GHS en is dus vastgesteld voor de gehele Europese Unie. Een geruststelling dat dus alle Europese landen zich hieraan gaan houden. Verder kunnen de regels voor verschillende samenstellingen weer variëren. Dit kan een verwarring geven. Dat is een van de redenen dat de clp verordening is opgesteld, zodat er geen fouten gemaakt kunnen worden. Hoewel regels goed zijn, kan het ook onduidelijkheid opleveren. Daarom kunnen alle betrokkenen die te maken hebben met dergelijke goederen, terugvallen op de richtlijnen in de clp verordening. Het is een afkorting van Classification Labelling and Packaging of substances and mixtures. Dit verwijst naar gevaarlijke stoffen en mengsels die onder deze verordening vallen. Welke stoffen en mengsels dat zijn, dat is terug te lezen in de richtlijnen.

Het toepassen van clp

De clp verordening is behoorlijk complex. Het gaat hier namelijk niet om de eenduidige stoffen. Vaak heeft het ook te maken met de waarden, somregels en uitzonderingen. Hier komen dan ook berekeningen bij kijken. Welke cijfers aangehouden moeten worden, dat staat hierin ook vastgelegd. Een indeling is een ander kenmerk van deze verordening. Waar valt het product onder en binnen welke grenzen valt de indeling. Waar het product ingedeeld wordt, is bepalend voor de uiteindelijke etikettering en verpakking. Bij het verpakken heeft de clp verordening rekening gehouden met:

  • Verpakkingsmaterialen
  • Kinderveilige sluitingen
  • Voelbare driehoeken
  • Omverpakkingen voor vervoer
  • Juiste etikettering volgens ADR

Hoe u dit precies moet gaan toepassen, daar is enige professionele advisering een prettige aanvulling. Wellicht denkt u dat u er wel uit komt, maar een deskundige weet voor u de belangrijkste punten uit de clp verordening te halen. Neem daarop contact op met TPC Advies. Op de website tpcadvies.nl staat al veel informatie over de verschillende richtlijnen en verordening met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Het bureau is gespecialiseerd in de wet- en regelgeving in de farmaceutische, chemische en cosmetische industrie. Samen met TPC Advies kunt u de medewerkers van uw organisatie of uzelf bewuster maken van het belang van de clp verordening.

Advies in de veiligheid

Wanneer u TPC Advies betrekt bij uw werkzaamheden met stoffen en mengsels, dan zal geleidelijk aan duidelijk worden hoe u de clp verordening moet toepassen. Vaak is het een kwestie van integreren in uw huidige werkzaamheden, zodat het uiteindelijk een vanzelfsprekend onderdeel wordt van uw werk. Op een gegeven moment vindt u het heel normaal om stoffen en mengsels op deze manier te verpakken. Mogelijk begrijpt u al het belang van deze regels, maar u gaat ook merken dat dit de werkzaamheden toch in zekere zin vereenvoudigd. Juist omdat u weet waar u aan moet denken, zal dat het verpakken makkelijker maken. Naast verpakken moet ook de etikettering op de correcte wijze gebeuren. Wat hierin meespeelt is dat de ontvangers direct kunnen zien wat in de verpakking zit en de hoeveelheid daarvan. Afhankelijk van de substantie zal er nog meer informatie op vermeld worden. TPC Advies kan u op weg helpen in de voorbereiding van de juiste documenten om de veiligheid te garanderen en de risico’s te verkleinen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Dit is direct een goede voorbereiding op een eventuele controle op uw opvolging van de clp verordening.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn